Class Category: Slider

Beginner Kickboxing
  • Tue
  • 7:00pm
  • Thu
  • 7:00pm
  • Sat
  • 9:00am
Beginner Kickboxing
Muay Thai | Advanced Kickboxing
  • Tue
  • 5:30pm
  • Thu
  • 5:30pm
  • Sat
  • 10:00am
  • Sun
  • 10:00am
Advanced Kickboxing
Cardio Kickboxing
  • Tue
  • 7:00pm
  • Thu
  • 7:00pm
  • Sat
  • 9:00am
Cardio Kickboxing
Youth Kickboxing Class
  • Tue
  • 6:30pm
  • Thu
  • 6:30pm
  • Sat
  • 9:00am
Youth Kickboxing
Kids Kickboxing
  • Tue
  • 5:45pm
  • Thu
  • 5:45pm
  • Sat
  • 9:00am
Kids Kickboxing
Adult Brazilian Jiu-Jitsu
  • Mon
  • 6:30pm
  • Tue
  • 6:30pm
  • Wed
  • 6:30pm
  • Thu
  • 6:30pm
  • Sat
  • 10:30am
Adult Brazilian Jiu-Jitsu
Kids BJJ Promotion Ceremony
  • Mon
  • 6:30pm
  • Wed
  • 6:30pm
  • Sat
  • 10:00am
Kids Brazilian Jiu-Jitsu
No-Gi-Grappling, Apex, NC
  • Mon
  • 6:30pm
  • Wed
  • 6:30pm
No-Gi Grappling